Buurtpreventie-info dd. 02-12-2020

Beste wijkbewoner,
 
Zowel bij de Politie als bij de Gemeente hebben personeelswisselingen plaatsgevonden zodat we per 1 december twee nieuwe wijkagenten en een nieuwe wijkcoördinator van de Gemeente hebben. Het maandelijks overleg stond vanmiddag dan ook voornamelijk in het teken van kennismaken.

  • Jenny Egelmeers en Bob Uitendaal maakten al deel uit van het wijkteam Gestel van de politie en volgen nu Marian van Konigsveld op als wijkagenten in onze 3 wijken. Vanuit hun eerdere werkzaamheden bij de noodhulp kennen ze onze wijken dus al.
  • Marita Kuster is de opvolgster van Agnes Heck als gebiedscoördinator bij de Gemeente voor Oud-Kasteel en Genderdal; hiervoor was zij als zodanig in stadsdeel Stratum werkzaam.

 
Zoals het er nu uitziet gaan we het jaar afsluiten met een historisch laag aantal woninginbraken en dat is goed nieuws. Omdat er meer thuis wordt gewerkt hebben inbrekers hun werkterrein verlegd naar garageboxen en schuurtjes, waar ook vaak waardevolle spullen te halen zijn. Dus ook daar: goed afsluiten en [elektrische] fietsen op slot wegzetten.
TIP: op de website https://politiekeurmerk.nl/inbraakvrije-feestmaand/ staat een soort adventskalender met voor elke dag een nieuwe anti-inbraaktip!
 
Vuurwerkoverlast: het seizoen is begonnen dus komen er weer meldingen over vuurwerk[overlast] binnen. We kunnen verwachten dat de jeugd zal zich ook dit jaar niet altijd braaf aan het vuurwerkverbod zal houden, helaas. Op alle slakken zout proberen te leggen zal niet werken, in geval van ernstige overlast kunt u dat het best op de volgende manieren melden:

  • bij de politie via de "politie-app" of via www.politie.nl  Ga NIET BELLEN naar 0900-8844 en zeker niet naar 112 want die lijnen zijn vaak al overbezet en bedoeld voor ernstige zaken. De meldingen via internet worden uitgelezen door een team dat daar speciaal voor staat opgesteld en indien mogelijk net zo snel afgehandeld als telefonische meldingen.
  • bij de gemeente kan het ook gemeld worden via de "buitenbeter-app"en via een binnenkort te introduceren vuurwerk-/woonoverlast-app.
  • en mocht u weten dat er in de wijk ergens opslag van illegaal vuurwerk is [met bijbehorend explosiegevaar voor omwonenden] dan zeker melden, dat kan ook anoniem. [ 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl ]

 
Tot slot nog een onderwerp dat eigenlijk buiten buurtpreventie valt: verkeerd bezorgde brieven. Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar soms ligt er een brief in de bus die voor iemand anders bedoeld is. Afgelopen week zag ik het nog bijtijds en kon de brief, geadresseerd aan iemand in een heel ander deel van de stad, ongeopend in de oranje brievenbus om opnieuw bezorgd te worden. Maar soms ontdek je het te laat en kun je de geopende brief alsnog op het juiste adres in de bus doen. Dat gebeurde onlangs bij een  wijkbewoner die aangaf dat het fijner is om die brief dan even persoonlijk af te geven, dan weet de ontvanger ook dat er vertrouwelijk met de inhoud is omgegaan. Gaat vast lukken in onze wijk!
 
Hopelijk verloopt deze decembermaand zonder grote incidenten en is dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar.
Ik wens u alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
 
 
Met vriendelijke groet,
Hans van der Marck