Buurtpreventie-info dd. 06-11-2020

Beste wijkbewoner,

Vanwege de nieuwe beperkingen i.v.m. corona is besloten het maandelijks overleg met wijkagent en gemeente, dat voor afgelopen woensdag gepland stond, niet door te laten gaan. Relevante informatie wisselen we via digitale kanalen uit.

Wat inbraken betreft lijken we dit jaar op een absoluut laagte-record af te stevenen.

Omdat bewoners vaker thuis werken maken inbrekers weinig kans om ongestoord te werken, wel proberen ze nu vaker dure spullen [gereedschap en e-bikes/scooters]  uit schuurtjes te jatten. Maar ook daarover geen meldingen uit onze wijk.

Wél was er woensdagochtend een vreemd voorval op de Hunenborg: daar belde een knul met donkere “hoodie-jas” en blauwe boodschappentas aan. Toen er werd opengedaan had hij een nogal doorzichtige smoes over een schroef die hij bij de voordeur zag liggen. De bewoner vertrouwde het niet en keek naderhand nog eens naar de beelden van zijn video-deurbel. Daarop was te zien dat de knul kwam aanlopen, een tijdje stilstond en om zich heen keek en toen naar de voordeur liep. Daar bukte hij zich en bekeek waarschijnlijk het slot. Daarna belde hij aan en ontdekte dat er mensen thuis waren. Dit zou een poging tot inbraak [kerntrekken?] geweest kunnen zijn! Overkomt u zoiets, bel dan meteen 0900-8844 want de politie gaat graag even op zoek naar de verdachte persoon om zijn/haar gegevens te controleren.
 

Een andere vorm van criminaliteit die veel schade voor burgers oplevert is diefstal van geld via internet[bankieren], vooral het laatste jaar is de schade sterk toegenomen. Meestal zijn ouderen het slachtoffer, maar ook jongeren trappen in de steeds echter lijkende valstrikken. Daarom nog enkele tips:

  • Elk bericht dat u onder druk zet om snel ”iets te doen” omdat er anders onheil [blokkeren rekening, bezoek van deurwaarder, stopzetten abonnement/lidmaatschap] dreigt is ALTIJD NEP totdat het tegendeel bewezen is. Dit geldt zowel voor internet- als voor SMS-berichten en zelfs voor fraai nagemaakte brieven!
  • Laat u nooit verleiden uw [spaar]geld op een “veilige” rekening te zetten, dat is altijd fout.
  • Laat niet teveel saldo op uw betaalrekening staan, maar boek het over op een gekoppelde spaarrekening. Het geld van die spaarrekening kan nooit meteen naar een andere [vreemde] rekening weggesluisd worden.
  • Blokkeer rood kunnen staan op uw betaalrekening [kan sinds kort ook op een ING-rekening!], dat beperkt de schade – ook bij verlies/misbruik van pinpas.
  • Er staan heel zinvolle tips op de website van de ouderenbond ANBO, die ook leerzaam zijn voor de jongere generatie ;-)  : https://www.anbo.nl/opgepast-dit-zijn-de-trucs-van-oplichters. Jongeren kunnen dit ook bespreken met hun [groot]ouders, voorkomen is beter dan genezen!


Met vriendelijke groet,
Hans van der Marck