Eigen bijdrage activiteiten

Vanaf dit jaar gaan we een kleine bijdrage vragen bij elke activiteit.

Beste leden,


Dit jaar gaat de deelname aan de activiteiten een beetje veranderen. Voor deelname zal een eigen bijdrage gevraagd worden. De reden hiervoor is de volgende:


De gemeente hanteert een andere methode voor het toewijzen van subsidies. Daardoor kan er alleen een subsidie voor (kinder)activiteiten worden aangevraagd als de wijkvereniging kan aantonen dat de subsidie ook daadwerkelijk gebruikt (gaat) wordt voor de georganiseerde activiteiten. Een eigen bijdrage voor de deelname aan deze activiteiten is verplicht geworden. Onze argumentatie dat de eigen bijdrage verwerkt is in de contributie is door de gemeente verworpen. In 2015 is de subsidie nog uit coulance toegekend, maar voor 2016 is dat niet meer het geval. We moeten als vereniging dus kunnen aantonen dat er voor activiteiten een eigen bijdrage is gevraagd en geïnd. Alleen dan is het zinvol om de subsidie voor 2017 weer aan te vragen.


Om deze reden moeten wij, als activiteitencommissie, een eigen bijdrage per activiteit per deelnemer vragen. Voor het paaseieren zoeken is die vastgesteld op 50 cent per kind. Bij het zoekveldje zal een roze spaarvarken komen te staan waarin deze bijdrage kan worden gestort.


De eigen bijdrage zal ook voor de andere activiteiten gelden. De hoogte van deze bijdrage zal per activiteit door het bestuur worden vastgesteld en van tevoren worden gecommuniceerd.


Als activiteitencommissie vinden wij het buitengewoon jammer dat hiermee een deel van de spontaniteit en laagdrempeligheid uit onze wijk verdwijnt. Wij willen dan ook benadrukken dat het niet onze keuze is om deze eigen bijdrage in te voeren. Maar als we door willen gaan met het organiseren van leuke evenementen in onze wijk, dan kunnen we niet zonder subsidie van de gemeente.

 

Max Glaser

Voorzitter Activiteitencommissie Wijkvereniging Ooievaarsnest